آدرس و تلفن آدرس و تلفن پذیرش و رزرواسیون: 55642204 - 031 رستوران:55642203- 031 فاکس: 55642646- 031
 ۱۳۹۴ جمعه ۲۱ اسفند - تعداد بازدید: 4114 بار

تلفن های تماس با هتل:

پذیرش و رزرواسیون: 55642204 - 031

رستوران:55642203- 031

فاکس: 55642646- 031

آدرس:

استان اصفهان شهرستان کاشان شهر قمصر ابتدای بلوار ساحلی