- هتل گلستان قمصر میزبان میهمانان ماه خدا با شروع ماه ضیافت خداد هتل گلستان قمصر آماده پذیرایی از میهمانان و گردشگران همچنینن پذیرایی ویژه افطار می باشد.
 ۱۳۹۴ شنبه ۶ تير ساعت 0 و 0 دقیقه

با شروع ماه ضیافت خداد هتل گلستان قمصر آماده پذیرایی از میهمانان و گردشگران همچنینن پذیرایی ویژه افطار می باشد.