داریویش فرضیایی میهمان هتل گلستان قمصر شد عموپورنگ میهمان گلستان داریوش فرضیایی که به دعوت از شهردار قمصر در پایتخت گل و کلاب ایران حضور یافته بود میهمان هتل گستان قمصر شد.
 ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۱ فروردين ساعت 0 و 0 دقیقه