- بازدیدبیش از یک میلیون نفر از آثار تاریخی کاشان این بازدید کنندگان شامل یک میلیون و 152 هزار نفر گردشگر داخلی و 27 هزار و 316 نفر گردشگر خارجی از 71 کشور بودند.
 ۱۳۹۴ شنبه ۶ تير ساعت 0 و 0 دقیقه
علیرضا عبدالله زاده اظهار داشت: این بازدید کنندگان شامل یک میلیون و 152 هزار نفر گردشگر داخلی و 27 هزار و 316 نفر گردشگر خارجی از 71 کشور بودند.

وی با اشاره به بازدید افزون بر 792 هزار گردشگر از باغ تاریخی فین طی این مدت افزود: خانه تاریخی طباطبایی ها با 83 هزار و 51 نفر، موزه ملی کاشان با 72 هزار و 710 گردشگر و خانه تاریخی بروجردی ها با 70 هزار و 861 گردشگر داخلی و خارجی در سه ماه نخست امسال بیشترین آمار بازدید کنندگان را به خود اختصاص داد.

به گفته وی خانه تاریخی عباسیان، محوطه باستانی سیلک و حمام سلطان میراحمد از دیگر آثار تاریخی است که در این ایام مورد بازدید گردشگران قرار گرفت.

مسوول کمیته استخراج و پردازش آمار و اطلاعات کاشان تاکید کرد: از میان گردشگران خارجی، بلژیکی ها با سه هزار گردشگر عنوان بیشترین بازدیدکنندگان از باغ فین کاشان را به خود اختصاص دادند.

عبدالله زاده با اشاره به بازدید 11هزار و 639 گردشگر خارجی از مجموعه جهانی باغ تاریخی فین در این مدت تاکید کرد: بلژیک، آلمان، ایتالیا، فرانسه، چین، هلند، اسپانیا، آمریکا، اتریش و سوییس به ترتیب بیشترین آمار بازدیدکنندگان از مجموعه جهانی باغ تاریخی فین را به خود اختصاص داده اند.

وی تصریح کرد: از بین این گردشگران، آلمانی ها، ایتالیایی ها و فرانسوی ها بیشتر بازدید را از موزه ملی کاشان داشتند.

عبدالله زاده با اشاره به اینکه کاشان دارای 10 هتل، چهار هتل آپارتمان، سه مهمانپذیر و شش اقامتگاه سنتی است، اظهار داشت: در این مدت 31 هزار و 594 نفر در این مراکز اقامت داشتند که از این تعداد 31 هزار و 594 مسافر داخلی و 9 هزار و 188 گردشگر خارجی بودند.

وی میانگین اقامت هر مسافر در این شهرستان را دو روز عنوان کرد و گفت: بازدید از بناهای تاریخی کاشان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46 درصد رشد داشته است.

کاشان بیش از یکهزار و 700 اثر تاریخی شناسایی شده دارد که از این تعداد تاکنون 313 بنای تاریخی شامل 80 خانه، 37 بقعه متبرکه،20 تپه و محوطه باستانی، 28 آب انبار، 17 کاروانسرا، قلعه و تیمچه، هفت حمام، 31 مسجد و 79 اثر از سایر بناهای شهرستان کاشان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

باغ تاریخی فین کاشان در سال 1390 به همراه هشت باغ دیگر به عنوان باغ ایرانی در فهرست یونسکو به ثبت جهانی رسید.